Ви є тут

Випускники коледжу успішно захистили Дипломні проекти та склали Державний комплексний кваліфікаційний екзамен

            Січень – традиційно місяць, коли майбутні випускники Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського захищають перед поважними членами ДЕК свої перші вагомі творчі досягнення.

        На відділенні «Екології, комп’ютерних систем та автоматизації» захист дипломних проектів проходив 29 та 30 січня в лабораторії Електричних машин і автоматизованого електроприводу.

        Екзаменаційну комісію очолював головний інженер КП «Київміськсвітло» Гамоля Сергій Іванович, який і сам закінчив коледж у 1979 році. За результатами захисту комісія відмітила високий рівень підготовки фахівців спеціальності Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд (Будівництво та цивільна інженерія), оцінивши більшість робіт на найвищий бал, та підкреслила актуальність отриманої випускниками професії в сучасному світі. Студенти Марченко Владислав і Каран Юрій підтвердили право на отримання диплома з відзнакою.

        Вітаємо випускників з успішним захистом та бажаємо успіхів у подальшому навчанні!

       На відділенні «Транспорту, управління та діловодства» пройшов Державний комплексний кваліфікаційний екзамен спеціальності Організація обслуговування на транспорті (Менеджмент).

        Комплексність державних випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник Коледжу. Екзаменаційну комісію очолювала доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Безус Алла Миколаївна. За результатами навчання та оцінок за Державний кваліфікаційний екзамен дипломи з відзнакою отримали 4 студенти, а саме: Бородін Олексій, Куташев Микола, Мазніченко Костянтин і Середюк Вікторія.

     Викладачі циклової комісії бажають своїм молодим колегам обрати правильний життєвий шлях та досягти в подальшому професійних успіхів!