Ви є тут

Атестація педагогічних працівників

Для викладача

 Індивідуальний план-графік проходження атестації

 

Нормативні документи

Про освіту. Закон України

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800

Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 № 776

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ Міністерства освіти і науки України N 930 від 06.10.2010

Про документи про підвищення кваліфікації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34

Про затвердження плану розроблення та імплементації модулів "навчання через гру" у програми підготовки педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників №1454 від 26.12.2018

Про деякі питання організації у 2019 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04. 2019 р. № 415

Про проведення атестації керівників та педагогічних працівників закладів та установ освіти міста Києва у 2019-2020 навчальному році. Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №189 від 20.09.2019

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 січня 2013 року № 48

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників. Постанова Кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109

Положення про атестацію педагогічних працівників Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В. І.Вернадського

Тимчасове положення про норми годин для різних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Нормативні документи коледжу