Ви є тут

Увага!!! Відкриття нової спеціальності.

З 11 липня 2014 року оголошується набір на нову спеціальність  5.05010201  «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Спеціальність забезпечує підготовку студентів в області обчислювальної техніки, створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем. Навчаються студенти вмінню кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та їх програмну реалізацію.