Ви є тут

Робота експертної комісії у Маріупольському електромеханічному технікумі

Відповідно до наказу від 20.01.2020 року №16-л «Про проведення акредитаційної експертизи» Міністерства освіти і науки України 21 січня 2020 року експертна комісія розпочала свою роботу з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Організація обслуговування на транспорті» за спеціальністю 073 «Менеджмент» у Маріупольському електромеханічному технікумі у складі: Нечаєвої Ірини Анатоліївни, голови комісії, доцента кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка», кандидата економічних наук, та Сарнавської Людмили Вікторівни, члена комісії, голови циклової комісії економіко-управлінських та соціальних дисциплін Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, спеціаліста вищої категорії, старшого викладача.

Експертною комісією здійснено аналіз змісту та якості підготовки фахівців, кадрового забезпечення, проведено огляд матеріально-технічної бази освітнього закладу, ознайомлення з інформаційним забезпеченням навчального процесу.

Нормативні документи коледжу