Ви є тут

На допомогу студенту

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Методичний посібник для студентів спеціальності 5.06010105 "Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд"/192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Методичний посібник для студентів спеціальності 5.05070204 "Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту"/141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

Зразки оформлення титульного листа, пояснювальної записки, завдання, реферату та змісту дипломного проекту

 

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Статика", практичні роботи ПР.1, ПР.2, ПР.3)

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Опір матеріалів", практичні роботи ПР.4, ПР.5, ПР.6, ПР.7, ПР.8)

 

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки"

(розділ "Деталі машин та механізмів", для спеціальностей:

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" -  практична робота ПР.9 ,

192 "Будівництво та цивільна інженерія" - практична робота ПР.7.

Методичний посібник для студентів заочного відділення до виконання контрольних робіт зі спеціальностей

 

ГІДРОГАЗОДИНАМІКА, ТЕРМОДИНАМІКА І ТЕПЛОТЕХНІКА 

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка"

для студентів спеціальностей 141, 151, 183

Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка"

для студентів  спеціальності 141 (заочна форма навчання)

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка"

для студентів спеціальностей 141, 151, 183

 

ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ПІДРУЧНИКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Нормативні документи коледжу